Datumet för min förutspådda mens/fertilitet stämmer inte.

Anledningen till detta är troligtvis att mensens startdatum antingen är felaktigt angiven eller att den saknas i appen. För att åtgärda detta går du till din menslogg (3:dje fliken). Om du har angivit fel startdatum gör du en svepande rörelse eller trycker och håller inne länge för att ändra datumet. Om mensens startdatum saknas trycker du på + för att lägga till det.