Jag har angivit fel datum för mens.

Om du har angivit fel datum för när mensen börjar kan du gå till mensloggen (3:dje fliken). Klicka sedan på det felaktigt angivna startdatumet för att ändra datum.

Om du har angivit fel datum för när mensen slutar kan du gå till kalendersidan (2:a fliken). Dubbelklicka på det felaktiga datumet. Stäng sedan ”av” raden med texten ”mensen tog slut idag”. Dubbelklicka sedan på rätt slutdatum och sätt ”på” raden med texten ”mensen tog slut idag”.