Jag angav fel e-postadress när jag registrerade kontot. Hur kan jag rätta till det?

Gå till inställningar/data/backup och klicka på din felaktigt angivna e-postadress. Tryck sedan på ”logga ut”. Du kommer då att kunna skapa ett nytt konto med din korrekta e-postadress.