Gå till mensloggen (3:dje fliken). Svep sedan med fingret över datumet eller tryck och håll inne länge för att ta bort alla dina tidigare startdatum.